Nieuwsbrief december 2012

Beste leden,


Net voordat we het nieuwe jaar gaan inluiden hebben we voor iedereen nog een paar weetjes en belangrijke data voor in de agenda van het komende jaar!

 

Activiteitenkalender 2013

 

Vrijdag            01 -03  Algemene ledenvergadering

                                  Aansluitend zal er een lezing/workshop gehouden worden
Zaterdag         06 -04  Onderlinge wedstrijd

Woensdag      17-04   Onderhoudsavond

Zaterdag         20-04   Bos / Strandrit          

Zaterdag         27-04   KNHS dressuurwedstrijd

Zaterdag         11-05   KNHS dressuurwedstrijd

Donderdag     06-06   Rabo dressuurwedstrijd

Vrijdag             07-06   Rabo dressuurwedstrijd

Zaterdag          08-06   Rabo dressuurwedstrijd  

Zaterdag          31-08  KNHS dressuurwedstrijd

Zaterdag          28 sept Bos / Strandrit

Zaterdag          nov.     Dressuurclinic


Algemene Ledenvergadering

 

De jaarvergadering voor de leden vindt plaats op 1 maart in het Evertshuis te Bodegraven om 20.00u. Zet het alvast in je agenda! Het zou leuk zijn als er een grote opkomst is.

Hoe meer leden, hoe meer in- en output om nieuwe  impulsen te krijgen voor het nieuwe jaar. En zowel voor oud- als nieuwe leden is dit een moment om elkaar weer te zien en gezellig bij te kletsen!


Belangrijk!!!


Wil iedereen die wedstrijden rijdt al zijn punten doorgeven aan Ria m.r.van.gulik@casema.nl dit voor de WTC-beker en de Breekland-bokaal!!!

En wil degene die nu een wisselbeker heeft deze inleveren bij Ria van Gulik, Noordzijde 90, Bodegraven. Zodat je naam erin gegraveerd kan worden. Graag vóór 07 -02- 2013.

Alle bekers worden dan weer uitgereikt op de algemene ledenvergadering van 1 maart 2013.


Onderlinge wedstrijd

6 april 2013 willen we een onderlinge wedstrijd verzorgen voor alle leden met of zonder startkaart!

Wij zouden het leuk vinden als er veel animo voor deze clubdag is, dus schrijf deze datum alvast in je agenda!

Meer informatie hierover ontvangen jullie in de nieuwsbrief van februari 2013

 

Wist je dat…

...de Bruiloft van Sjoerd en Maaike op 8 september een top dag was, met mooi weer. Dat haar nieuwe achternaam nu Lautenschutz i.p.v. Soethout is.

 ...Paulien, Ria, Joy, Emmy en Susette van de vereniging met de koets mee hebben gereden als begeleiding. Dat Maaike en Sjoerd hier blij verrast om waren. De stoet met ook leden van Maaike haar oude vereniging, een mooi geheel was om te zien.

...Ilse een top fotograaf is, zij mooie foto’s heeft gemaakt op deze bruiloftsdag.


… Maaike en Sjoerd in mei hun eerste kindje verwachten! Van harte gefeliciteerd met de zwangerschap.


...de Bruiloft van Gerda en Willly op 14 september begeleid zijn door de friezen van Lianne Tuls, met “oud” leden Angelien, Ria, Roos en Magda als amazones. Dat Suzan onze vaandel drager was. En dat alles samen met enkele leden van de Bosgouwruiters een mooi geheel was om te zien.

...Gerda deze “oud ” leden vroeger les heeft gegeven


...achter de rijbak van de BR een geheim plekje voor verliefde paart(d)jes is.


...Suzan bij haar ouders aan de Noordzijde een pensionstal is begonnen en heel goed loopt.

...ze ook een eigen website heeft op het gebied van paarden fysiotherapie en de pensionstal: www.hoeve-buiten-verwachting.nl


...de dressuur clinic met Sander Marijnissen en Bart Bax een leuk succes was en dat er ook veel leden mee gereden hebben.


...Angelien, Roos, Susette, Tessa, Vivian en Romy mee hebben gereden met “het paard van Boreft”

...het een hele belevenis was om met een doedelzak en ander aparte muziekinstrumenten begeleid te worden?


...Ria op een nieuw paard is gaan rijden

...ze daar grote schik in heeft


...we volgend jaar op een andere manier de wedstrijden gaan organiseren

...de 3-daagse in juni blijft bestaan en dat het verder 3 losse zaterdagen worden

...het een proef is en dat er aan het eind van het jaar gekeken wordt hoe het bevallen is


...de algemene ledenvergadering gepland staat op vrijdag 1 maart

... daar o.a. punten worden besproken m.b.t. de activiteiten van 2013.

...het daarnaast ook altijd heel gezellig is.


... de strandrit weer gereden is, helaas met een klein groepje, maar erg leuk was.

... Er hopelijk volgend jaar weer meer leden en niet-leden van de partij zijn om mee te gaan.


... De Boreftse Ruiters een eigen facebook pagina hebben

...je je via facebook hiervoor kan aanmelden

… Wij het leuk vinden als je foto’s hebt voor de website, deze naar ons op te sturen!

    boreftseruiters@hotmail.com

 

... het hopelijk weer een spetterend jaar wordt in 2013 voor de Boreftse Ruiters!

 

 Wij wensen jullie héle fijne feestdagen en een knallend en winstpuntrijk 2013!!


Met ruiterlijke groet,  


Het bestuur, de Boreftse Ruiter .