Ledenvergadering vrijdag 2 maart 2012

 Beste Leden van de Boreftse Ruiters,
 
Op vrijdag 2 maart is weer de jaarlijkse ledenvergadering!
We hebben een aantal nieuwe leden erbij gekregen en dit is een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen!
Tijdens de ledenvergadering zal ook uitleg gegeven worden over de digitale startpas. Hopelijk kunnen alle vragen beantwoord worden. De bestuursleden hebben een aantal voorlichtingsavonden bijgewoond, wellicht moet dit gaan lukken!
 
Tijdens de reunie hebben een aantal leden en oudleden de praatpaal ingesproken, deze leuke berichten worden getoond!
 
Voor degene die vorig jaar de wisselbekers hebben gewonnen tijdens de onderlinge wedstrijden, wil ik vragen deze mee te nemen en in te leveren bij Ria. Dan kunnen we de namen er in laten graveren!
 
Na de ledenvergadering zal dierenarts Maaike Soethout een lezing houden over dreigende infectieziekten.
Suzan Bunnik zal een uitleg geven over blessures en medical taping. Mochten er leden zijn die een blessure hebben, grijp je kans!
 
Zo te horen hebben we een vol programma! Hopelijk zijn jullie erbij!
 
Mocht je verhinderd zijn, vragen wij je om af te melden door een mail te sturen naar boreftseruiters@hotmail.com
 
Tot op de ledenvergadering!
 
Het Bestuur
 

 JAARVERGADERING

De Jaarvergadering van de LR en PC “De Boreftse Ruiters” wordt gehouden op vrijdag 2 maart 2012 in het Evertshuis te Bodegraven. Aanvang om 20.00u.

 Agenda

1.Opening door de voorzitter

2.Vaststelling van de agenda

3.Vaststelling van de notulen van de Jaarvergadering van 4 Maart 2011

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Uitleg digitale startpas

6.  -Mededelingen van het (wedstrijd-)secretariaat

- Uitreiking bekers Breekland bokaal en W.T.C.

7.Financieel verslag van de penningmeester en kascommissie 

8. Rondvraag/ w.v.t.t.k

9. Sluiting van de vergadering

10. Lezing Dierenarts Maaike Soethout DAP Bodegraven, ” Dreigende infectieziekten” en fysiotherapeute Suzan  Bunnik over, “ medical taping bij sportblessures ”