Agenda van de Algemene Jaarvergadering, 11 maart om 20:15 uur in het Evertshuis te Bodegraven

Algemene Jaarvergadering

 

De Jaarvergadering van de LR en PC “De Boreftse Ruiters” wordt gehouden op vrijdag

11 maart 2016 in het EVERTSHUIS te Bodegraven. Aanvang om 20.15 uur

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter

 

2. Vaststelling van de agenda

 

3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Jaarvergadering van 6 maart 2015

 

4. Mededelingen van de voorzitter

 

5. Mededelingen van het (wedstrijd)secretariaat – Uitreiking bekers Breekland- en WTC bokaal.

 

6. De wisselbekers

 

7. Financieel verslag van de penningmeester en kascommissie

 

8. Gemeentelijke zaken – Onder andere over de bakverlichting en eventuele uitbreiding.

 

9. Bestuursverkiezing - Marjolanda is aftredend en herkiesbaar.

 

10. Rondvraag/ w.v.t.t.k

 

11. Sluiting van de vergadering


12. Uitleg over de veranderingen in de disciplines dressuur en springen. Met onder andere de instructievideo met beelden van de nieuwe proeven.