Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 11 maart om 20:15 uur in het Evertshuis te Bodegraven

Beste leden en belangstellende,

 

11 maart is er weer een algemene ledenvergadering.

 

Het zou leuk zijn wanneer je deze avond vrij houdt om weer een algemene ledenvergadering bij te wonen. Jullie inbreng is ook erg belangrijk.

Komt allen!!!!

Ook niet leden zijn natuurlijk van harte welkom.

 

De agenda met notulen 2015 volgt 2 weken voor de algemene ledenvergadering.

We sluiten de vergadering af met een leerzaam onderwerp, verrassing!

 

De activiteitenagenda van 2016 staat er ook op.

Laat je inspireren om ergens aan mee te doen.

Zo ben je nooit te laat om er aan deel te nemen.

 

Met ruiterlijke groet,

Het bestuur de Borfetse Ruiters