Lid worden?

Informatie: Contributie, lesgeld en voorwaarden 2011

De Landelijke Rijvereninging (LR) ‘De Boreftse Ruiters’ heeft kort samengevat de volgende regels:

·      lidmaatschap                     € 30 per kalenderjaar per ruiter

·      bakgebruik *)                    € 65 per kalenderjaar (+ verplichting om de bak te harken)

·      dressuurlessen

o  paarden/ pony's              € 130 /kwartaal (€10 /les)   

·      donateurschap                   € 10 /jaar

 

De kosten van het KNHS lidmaatschap, startkaart, startcoupons enz. kunt u vinden op de tarievenlijst 2011 van het KNHS, www.knhs.nl.


·      Als in een kwartaal minstens 3 lessen niet doorgaan zonder dat de ruiter dit kan helpen, dan worden alle gemiste lessen terug betaald. 

    Het   vervallen van lessen dient echter wel door een ruiter gemeld te worden bij de penningmeester. Teruggave wordt dan geregeld aan alle

    ruiters in het afgemelde lesuur.

·    Bakgeld is verschuldigd als een ruiter (één maal) gebruik maakt van de bak aan de Burgemeester Kremerweg, anders dan tijdens verenigingsevenementen
(N.B. een paard kan dan ook niet door verschillende ruiters op dezelfde contributie bereden worden; wel mag men meerdere paarden berijden)

·      Leden zijn verplicht op verzoek van het bestuur zich 10u voor de vereniging in te zetten (wedstrijdorganisatie, onderhoud bak, bardienst e.d.)

·      Opzegging moet schriftelijk of per mail een maand voor:

o  aanvang van de nieuwe contributie/les termijn gedaan te worden

o  de daarvoor door het KNHS gestelde termijn gedaan te worden voor KNHS diensten, zodat de BR secretaris enige tijd heeft het KNHS te informerenSecretariaat:

 Wil je lid worden bij onze vereniging? Neem dan contact op met Joy de Jonge via onderstaand e-mailadres. 

Joy de Jonge
Zuidzijde 125E
2411 RX Bodegraven
tel. 06-12402200
Mail: boreftseruiters@hotmail.com